venerdì 12 ottobre 2018

Conferenza stampa

12 ottobre 2018, ore 18,00
Hotel Genova, Sala Monte Leone

Via Sacchi 14/B, Torino